Remote Working / WFH Solutions

Organizacijos administravimui ir iš namų

Vis labiau populiarėja nuotolinio darbo koncepcija. Yra įvairių studijų ir vertinimų apie tokio veiklos modelio efektyvumą. Tačiau ne visada tai tik darbuotojo įgeidis ir mados reikalas. Situacijų, kai nuotolinis įmonės duomenų pasiekiamumas ir galimybė dirbti nuotoliniu būdu yra gyvybiškai svarbi, būna įvairiausių.

Jums reikalinga patogi IT sistema nuotoliniam darbui jei:

 • Jūs vadovas ar vadybininkas ir daug laiko praleidžiate komandiruotėse;
 • Jūsų įmonė turi filialus kituose miestuose ar net šalyse;
 • Po darbo, išeiginę dieną arba atostogaujant nutiko neplanuotas, ekstra įvykis. Pavyzdžiui, Jūs krepšinio rungtynėse, o klientas paprašė skubiai pakeisti keletą komercinio pasiūlymo eilučių ir atsiųsti, nes tuoj perduos apmokėjimui :)
 • Norite įdarbinti Jums svarbios kvalifikacijos neįgalų asmenį, bet negalite užtikrinti patogaus patekimo į biurą;
 • Nesunkiai fiziškai susižalojote;
 • Patekote į gydymo ar reabilitacijos įstaigą;
 • Paskelbta užkrečiamos ligos epidemija.

Odoo pažanga išsprendė daugumą nuotolinio darbo iššūkių. Šis įrankis suteikė sprendimus tokioms problemoms, kaip duomenų pasiekiamumas, saugumas, lankstumas, laiko planavimas, užduočių planavimas, paskirstymas ir vykdymo administravimas, projektų administravimas, o svarbiausia- bendradarbiavimo su kolegomis ir partneriais galimybes. Tad įmonės, kurios naudoja savo veiklai Odoo sistemą, palankiai žiūri į nuotolinį darbą arba darbo iš namų galimybes.

Samdomas, nuotoliniu būdu dirbantis buhalteris irgi puikiai tvarkys Jūsų apskaitą iš bet kurios pasaulio vietos.

Beje, Odoo įdiegsime ir apmokysime naudotis irgi nuotoliniu būdu! :)

Administering your Business From Home

The concept of remote work is becoming increasingly popular. Various studies and evaluations exist regarding the effectiveness of such a business model. However, it’s not always just about the personal preferences of the employees or a matter of social trends. There are many situations when the ability to work remotely or access company data from anywhere in the world is of utmost importance.

A convenient IT system for remote work, if:

 • You are a director or manager who spends a lot of time on business trips;
 • Your company has branches in other cities or even countries;
 • You have to deal with an unexpected urgent situation after work, on holiday or on vacation. For example, you are in a basketball game, and a customer asks for an urgent adjustment in their commercial proposal, as he intends to sent it off for payment immediately :);
 • You would like to employ a disabled person who has qualifications important to you, but your office is currently unaccessible to disabled people;
 • You have a light injury;
 • You are in a health care or rehabilitation institution;
 • There is an ongoing pandemic of an infectious disease.

The advancements in Odoo have solved most of the remote work challenges. This tool has provided the solutions for such problems as availability of data, security, flexibility, time planning, task planning, allocation and administering their execution, project management and, most importantly - the possibility of collaboration with colleagues and partners. Therefore, companies that use Odoo system for their business activities can offer their employees the benefits of remote working. 

The hired, remotely working accountant will perfectly manage your accounting from any place in the world.

By the way, we will implement Odoo and train you to use it remotely as well! :)