Marketing Management

Rinkodaros/Marketingo kampanijų valdymas. Renginių administravimas

ODOO verslo valdymo sistema suteikia itin dideles galimybes valdyti ir automatizuoti el. paštu gaunamas klientų užklausas, įmonės el. pašto srautus, bei kurti ir vykdyti profesionalias rinkodaros kampanijas. Organizuoti renginius.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Veiksmų automatizavimas, - automatizuokite įmonės atsakymus į gautus laiškus ar periodinius veiksmus. Pasirinkite veiksmus, kurių turi būti imtasi, laiškus, kurie turi būti išsiųsti, ir laiką, kuris turi praeiti tarp dviejų veiksmų ar prieš kurio nors veiksmo inicijavimą. Kurkite informacinius pranešimus ar laiškus, kurie bus automatiškai išsiunčiami pagal jūsų pasirinktas funkcijas;
 • Užklausų optimizavimas, - paskatinkite klientus susisiekti su teisingu padaliniu, optimizuokite užklausų administravimo bei apdorojimo procesą;
 • Automatiniai laiškai, - sukurkite skirtingus automatinius laiškus kiekvienam padaliniui, paslaugai ar veiksmui sistemoje. Marketingo kampanijos modulyje sukonfigūruotos tiesioginės sąsajos su visais „VVS“ objektais - partneriais, pardavimų galimybėmis, klientų užklausomis...;
 • Laiškų šablonai, - naudokite pritaikomus laiškų šablonus, arba sukurkite naujus šablonus patys. Vėliau panaudokite tuos pačius laiškus-šablonus bet kokioje kitoje marketingo kampanijoje. Nuo šiol Jūsų laiškai atrodys tikrai profesionalūs;
 • Dinaminiai laukai, - naudokite dinaminius laukus, kad kiekvieno individualaus laiško informacija būtų užpildoma automatiškai;
 • Testinis laiškas, - testuokite laiškų išvaizdą ir dinaminių laukų veikimą prieš išsiųsdami;
 • Socialinių tinklų kampanijų administravimas, - planuokite, stebėkite ir analizuokite savo paskyras (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram) vienoje vietoje.
  Raskite naujų klientų ir sudominkite vartotojus.
 • SMS kampanijų valdymas, - SMS žinutės yra greitesnės nei el. paštas ir turi geriausią atidarymo greitį. 
  Net ir geriausios el. pašto kampanijos gali būti neatidarytos ilgą laiką, SMS žinutės patenka tiesiai į jūsų kontaktų kišenes, todėl būkite beveik visiškai tikras, kad jos bus atidarytos ir perskaitytos kitą minutę.
 • Rinkodaros kampanijų automatizavimas, - įjunkite savo verslui autopilotą. Kurkite automatines tikslines
  rinkodaros kampanijas. Segmentuokite savo potencialių klientų duomenų bazę, kad tinkamu laiku būtų pateikta tinkama žinutė tinkamam klientui. Nustatykite pažangias rinkodaros darbo eigas, kurios būtų sutelktos į jūsų potencialius klientus, ir efektyviai juos puoselėkite per savo pardavimo kanalą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 • Apklausos, - Pagerinkite savo organizacijos našumą naudodami „Odoo Surveys“. Lengvai kurkite patrauklias internetines apklausas, klientų pasitenkinimo apklausas, rinkodaros kampanijas, atsiliepimų formas ir kt.
 • Renginių administravimas, - viskas viename. Renginių valdymo platforma, galinti tvarkyti bet kokio tipo ar masto įvykius. „Odoo Events“ apima visus renginių planuotojo darbo aspektus, nuo renginių organizavimo ir bilietų pardavimo iki prezentacijų, išleistuvių...
 • Ataskaitos, - sekite bei planuokite savo tolimesnę marketingo kampanijos veiklą. Peržiūrėkite informaciją įvairiose diagramose, kad galėtumėte lengvai suplanuoti tolesnę savo kampanijos veiklą. Sekite kampanijos progresą: išsiųstus el. laiškus, gavėjų atsakus, veiksmus, kurių buvo imtasi, laiškus, kuriuos dar reikia išsiųsti.

That's what's best in marketing administration, now integrated with you.

The ODOO Business Management System offers tremendous opportunities to manage and automate email requests from customers or company emails, designing and running professional marketing campaigns.

Key Features / Capabilities:

 • Action Automation, - Automate company’s responses to incoming mail or periodic actions. Select the action to be taken, the emails to be sent, and the time length between two actions or before any action is initiated. Create newsletters or emails that will automatically be sent out based on the functions you choose;
 • Query optimization, - Encourage clients to contact the correct department, optimize query administration and processing;
 • Auto-mails, - Create different auto-mails for each unit, service or action on the system. The Marketing Campaign module configures direct interfaces to all “BMS” objects - partners, sales opportunities, customer requests, etc.;
 • Letter Templates, - Use customizable letter templates, or create new templates yourself. Later, use the same letter-templates in any other marketing campaign. This will help your emails always look consistent and professional;
 • Dynamic Fields, - Use dynamic fields to automatically fill in information for each individual email;
 • Test Mail, - Test the appearance of mail and dynamic fields before sending;
 • Reports, - Track and plan your marketing campaign. View the information in the various charts to easily plan the next steps of your campaign. Keep track of your campaign progress: sent emails, recipients' responses, actions taken, mail still to be sent.