Asset Management

Verslo valdymo sistema Odoo suteikia galimybę optimaliai valdyti visą įmonės turtą.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Bendras turto registras, - registruokite įmonei priklausančius įrenginius, pastatus, automobilius jų pirkimo metu;
 • Nusidėvėjimo skaičiavimas, - sistema paskaičiuos turto nudėvėjimą pagal nustatytus parametrus. (SVARBU: ši funkcija galima tik naudojant pilną apskaitos sistemą);
 • Turto būsenos kontrolė, - sekite bei kontroliuokite pirkimus, pardavimus, nuomas, remontus ir kitas turto būsenas;
 • Turto būklės administravimas, - fiksuokite remonto užklausas, planuokite renovacijas;
 • Inventorizacija, - atlikite inventorizacijas, generuokite ataskaitas ir aktus, saugokite jų informaciją;
 • Periodinių veiksmų automatizavimas, - nuomos mokesčio surinkimo, priminimų siuntimo, nusidėvėjimo paskaičiavimo ir kitų panašių veiksmų planavimas bei atlikimas;
 • Papildomų funkcijų diegimas, - individualizuosime turto valdymo sistemą pagal konkrečius jūsų poreikius.

Odoo enables you to optimally manage all the assets of your company.

The business management system Odoo enables you to optimally manage all the assets of your company.

Key Features / Capabilities:

 • General Assets Register, - Register your company-owned equipment, buildings, cars at the time of purchase;
 • Depreciation Calculation, - The system will calculate the depreciation of assets according to the set parameters. IMPORTANT: This feature is only available when used with a full accounting system;
 • Asset Status Control, - Track and control purchases, sales, leases, repairs, and other asset statuses;
 • Asset Condition Administration, - record repairment requests, plan renovations;
 • Inventory, - Perform inventories, generate reports and records, store their information;
 • Automation of Periodic Actions, - planning and execution of rent collection, reminder sending, depreciation calculation and other similar actions and their implementation;
 • Installing additional features, - We will personalize the asset management system according to your specific needs.