Sandėlių valdymas

Sandėlių (inventoriaus) valdymas | Skaitmenizavimas

Kiekvienam prekybininkui akivaizdu, kad efektyvus sandėlio valdymas labai įtakoja verslą. Odoo sandėlių valdymo sistema (modulis) padės skaitmenizuoti sandėlio valdymą – nuo prekių priėmimo į sandėlį momento iki klientų užsakymų pristatymo. Sistema leidžia sekti ne tik esamus, bet ir suplanuotų, atvykstančių prekių ar žaliavų likučius.
Nepaprastai lanksti ir šiuolaikiška Odoo sandėlių valdymo sistema išsiskiria šiuolaikišku dizainu, bei puikiomis automatizavimo galimybėmis. Ji tiesiogiai sąveikauja su integruotais pardavimų, pirkimų bei apskaitos moduliais. Realiu laiku siejasi su el. parduotuve ar Odoo POS sistema (kasos aparatu) fizinėje parduotuvėje arba restorane. Nepaprastai lankstus Odoo API leidžia mums apjungti Odoo sandėlius su trečių šalių el. parduotuvėmis, siuntų (DHL, DPD, TNT...) sistemomis, kitomis buhalterinėmis programomis. Ne veltui ją naudoja tokios kompanijos kaip TOYOTA, SHELL, DANONE... bet ji tikrai tinka ir mažoms bei vidutinėms įmonėms Lietuvoje :).

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Neribotas sandėlių bei vidinių lokacijų kiekis, - valdykite sandėlius remdamiesi hierarchine alokacijos struktūra;
 • Visiška kontrolė realiu laiku, - sekite ir registruokite savo sandėlių judėjimą, būkles;
 • Saugomų atsargų kiekio optimizavimas. Automatizuotas produkto papildymas pagal poreikį, - generuokite atsargų papildymo užsakymus tik kai yra poreikis. Pvz.: pardavimo momentu;
 • MIN/MAX taisyklės, - aprašykite minimalaus kiekio taisykles ir gaukite automatinius užsakymus, kad palaikytumėte reikiamą atsargų kiekį;
 • Visiška sąsaja su gamybos procesu bei apskaita, - automatizuotai rezervuokite žaliavas gamybai, nurašykite sunaudotas žaliavas, pajamuokite gaminius...;
 • Komplektavimo operacijos;
 • Pakavimo ir/arba išpakavimo operacijos;
 • Atsargų surinkimo procesas, - vykdykite surinkimą rankiniu būdu, arba su BAR kodų skaitytuvo pagalba;
 • Sandėlio operacijų valdymas nešiojamų įrenginių pagalba;
 • Praeities arba ateities transakcijų sekimas;
 • Nuodugni sandėliuojamų produktų analizė pagal tam tikrą periodą, - gaukite vienu paspaudimu;
 • Produkto vertės nustatymas, bei piniginė atsargų vertė pagal kiekvieną alokaciją;
 • iVAZ, - generuokite/pildykite iVAZ bylą tiesiai iš sandėlio operacijos (papildantis modulis);
 • Dinaminės ataskaitos realiu laiku;
 • Sandėlių valdymo sistemos individualizavimas, arba pritaikymas prie konkrečių/nestandartinių Jūsų įmonės procesų specifikos.

Stock (warehouse) management Easily

It is obvious to every trader that effective warehouse management has a huge impact on the business. The Odoo stock management system (module) will help you automate these processes - from the moment of entry into the warehouse to delivery of customer orders. The system allows you to track not only current but also scheduled, incoming goods or raw materials.
Extremely flexible and modern, Odoo stock management system is stands out with modern design and excellent automation capabilities. It interacts directly with integrated sales, purchasing and accounting modules. Real-time communication with the e-shop or Odoo POS system (cash register) at a physical store or restaurant. The flexible Odoo API also allows us to combine Odoo warehouses with third-party e-shops, parcel systems (DHL, DPD, TNT, etc.) and other accounting softwares. It is used by market leader companies, such as TOYOTA, SHELL, DANONE, but it is also suitable for small and medium businesses.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Key Features / Capabilities:

 • Unlimited number of warehouses and internal locations - Manage warehouses based on hierarchical allocation structure;
 • Full-time real-time control - track and record the movement and condition of your warehouses;
 • Optimization of stock levels and quantities. Automated product replenishment on demand, eg. At the time of sale;
 • MIN / MAX rules - Describe the minimum quantity of products needed in stock at all times and receive automatic orders to maintain the required inventory;
 • Complete connection between production process and accounting, - Automatically reserve raw materials for production, write off raw materials after sales, all journal entries are automatically balanced and much more;
 • Bundling operations;
 • Packaging and / or unpacking operations;
 • Stock collection process - Perform the pick up manually or with the help of a BARcode scanner;
 • Management of warehouse operations via portable devices;
 • Tracking past or future transactions;
 • In-Depth analysis of stocked products by time period- get it in one click;
 • Determining the value of the product and the monetary value of inventories for each allocation;
 • Real-time dynamic reports;
 • Customization of stock management system or adaptation to specific / non-standard processes of your company