ES Parama: MVĮ Skaitmeninimas 2023 | Odoo sistema

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programai “MVĮ Skaitmeninimas”. 


Projektui skirtas 12 mln. Eur finansavimas (iki 5 mln. EUR skirta sostinės regionui ir iki 7 mln. EUR Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui). 

Paramos tikslas

Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Finansuojama veikla

E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.

Galimos finansavimo sumos: 

 • Iki 25 000 Eur: E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui (el. parduotuvės, “verslas vartotojui” (B2C) ar “verslas verslui” (B2B) sprendimai, įskaitant integraciją su išteklių valdymo sistemomis);
 • Iki 25 000 Eur: Vaizdinei konfiguracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai);
 • Iki 50 000 Eur vykdant abi veiklas: E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją;
 • Mažiausia galima suma: 10 000 Eur;


Finansavimui tinkamos išlaidos: 

 • Su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;
 • Netiesioginės išlaidos (žr. administravimo taisyklių 172.1 papunktį); 

Galimi pareiškėjai


MVĮ (Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)


Reikalavimai pareiškėjams:


 • Įmonė veikianti ne trumpiau nei vienerius metus; 
 • Pastarųjų dviejų finansinių metų metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos turi sudaryti ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimo struktūroje; 
 • Jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš dviejus metus, vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos nuo įmonės įregistravimo dienos turi būti nemažesnės kaip 100 000 Eur;
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP; 

Svarbu! Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, nėra tinkami finansuoti;

Atrankos kriterijai


Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas MVĮ naudos praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo. Turi būti pasirenkamos bet kurios ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12: 


1. Internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų;

2. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų ištekliai; 

3. Naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps);

4. Mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų; 

5. Interneto svetainė;

6. Interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis;

7. Socialiniai tinklai;

8. Mokama reklama internete;

9. MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas;

10. Automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas;

11. E. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos; 

12. „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos. 


Kita svarbi informacija


 • Projekto veiklos turi būti pabaigtos ne vėliau kaip 2029 m. rugsėjo 1 d.;
 • Projekto trukmė: iki 12 mėn.  
 • Didžiausia finansavimo suma: iki 50 000 Eur;
 • Finansavimo itensyvumas: iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma): Ne mažiau 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 • Projektų atranka atliekama konkurso būdu;
 • Paraišką galima teikti iki: 2023 m. spalio 30 d.;

Daugiau informacijos rasite oficialiame ES paramos “MVĮ Skaitmeninimas” puslapyje.


Odoo išteklių valdymo sistema

Projekte nurodytos finansuojamos veiklos gali būti puikiai įgyvendintos su Odoo išteklių valdymo sistema. Ji siūlo integruotus sprendimus e. pardavimų srityje bei dar daugybę galingų verslo valdymo funkcijų. 


Jei atitinkate nurodytus finansavimo kriterijus ir manote, kad Odoo yra tinkama sistema Jums, mes galime padėti įgyvendinti šį projektą! Registruokitės konsultacijai, kurios metu aptarsime geriausius Odoo sprendimus Jūsų individualiems verslo poreikiams.

 

REGISTRUOTIS KONSULTACIJAI 

Share this post