Gamybos procesų valdymas

Gamybos procesų valdymas | Skaitmenizavimas | Odoo

Jei esate gamybinė įmonė, Jūsų veikloje itin aktualus žaliavų ir žmogiškųjų resursų, darbo laiko planavimas. Šiuolaikiška, itin lanksti verslo valdymo sistema (ERP) Odoo leis skaitmenizuoti ir todėl efektyviai valdyti gamybos užsakymus, atlikti gamybos sąmatų skaičiavimus, automatizuotai sekti žaliavų likučius, vykdyti darbo laiko apskaitą, prognozuoti gamybos pajėgumus.

Pagrindinės gamybos valdymui/skaitmenizavimui skirtos funkcijos/galimybės:

 • Planinio ir/arba automatinio gamybos užsakymo kūrimas, - gamyba pagal poreikį. Gaminkite ne tik į sandėlį, bet ir vienetinius užsakymus tada kai jų prireikia. Sistema automatiškai sukurs gamybos užsakymą patvirtinus gaminio pardavimą;
 • Gamybos planavimas, - susikonfigūruokite planavimą, valdykite savo gamybos ir darbo užsakymus;
 • Automatizuoti žaliavų užsakymai, - susikonfigūruokite automatinius pirkimo užsakymus bei rezervavimus sandėlyje, kai pradedamas naujas gamybos procesas. Realiu laiku gaukite įspėjimus apie atsargų likutį, kad niekada nepritrūktumėte žaliavų gamybai;
 • Lanksčios gamybos komplektavimo (BOM) specifikacijos, - esant poreikiui, keiskite specifikaciją pradėtos gamybos metu. Realiu laiku nurašykite sugadintas žaliavas;
 • Gamybos savikainos ataskaita realiu laiku;
 • Pilnas atsekamumas pagal partijas ir serijinius numerius, - identifikuokite gaminius ir sunaudotas žaliavas pagal partijų ar serijinius numerius. Nuo šiol ir po metų vos per keletą sekundžių rasite broko priežastį;
 • Žmogiškųjų ir/arba aparatinių resursų valdymas, - apibūdinkite ir efektyviai planuokite darbo laiką bei savo resursų pajėgumą;
 • Brūkšninio kodo palaikymas,- pradėkite/baikite gamybą ir apskaitykite laiką bei operacijas skirtinguose darbo užsakymuose tiesiog užfiksuodami ar nuskenuodami brūkšninį kodą;
 • Galimas sistemos pritaikymas bet kokiai pramonės šakai,- Odoo yra itin lanksti, tad pasižymi įvairių funkcijų palaikymu. Jei standartinė sistemos versija neleidžia pilnai įgyvendinti Jūsų specifinių gamybos procesų valdymo, mes turime patyrusią programuotojų komandą. Neabejojame, jog pritaikysime.

Manufacturing management Easily

If you have a manufacturing company, the planning of raw materials, human resources and planning work hours is very important in your activity. A state-of-the-art, highly flexible business management system Odoo will allow you to efficiently manage production orders, perform production cost calculations, track raw materials automatically, track work time, and forecast production capabilities.

Main functions / capabilities for production management:

 • Creation of scheduled and / or automatic production orders, - Production on demand. Produce not only for warehouse but also unit orders when you need them. The system will automatically create a production order upon approval of the sale of the product;
 • Production planning - Configure your own planning, manage your production and orders;
 • Automated Raw Material Orders - Configure automated purchase orders and stock reservations when a new production process begins. Get instant stock warnings so you never run out of raw materials;
 • Flexible Production Bundling (BOM) Specifications - If ne cessary, modify the specifications during production commencement. Write off damaged raw materials in real time;
 • Real-time production cost reports;
 • Full traceability by batch and serial numbers - Identify products and consumables by batch or serial numbers. Even in a years time you'll find the cause of the product defect in just a few seconds;
 • Human and / or machine resource management, - Effectively plan working hours and the capacity of your resources;
 • Barcode Support - Start / End Production and track time and operations on different work orders simply by capturing or scanning the barcode;
 • Possibility to adapt the system to any industry - Odoo is extremely flexible and offers support for various functions. If the standard version of the system does not fully satisfy your specific production process management needs, our professional team of programmers will be able to personalise and adapt it to your business.