Pirkimų valdymas, biudžeto planavimas

Pirkimų/Tiekimo valdymas. Ryšiai su tiekėjais. Konkursų administravimas

Odoo verslo valdymo sistema (VVS) padės šiuolaikiškai valdyti ne tik pardavimų, bet ir pirkimų procesus - nuo kainos užklausos išsiuntimo, iki prekių atvykimo į sandėlį, tiekėjų sąskaitų pajamavimo.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Pirkimų užsakymų administravimas, - kurkite bei sekite savo, o jei reikia, ir kolegų pirkimų užsakymus;
 • Pirkimų konkursai, - inicijuokite pirkimo konkursą keliems tiekėjams iš kart. Siųskite kainos paklausimą tiesiai iš sistemos. Pasilikite ir tvirtinkite tinkamiausią;
 • Priėmimo proceso kontrolė, - priimkite ir tikrinkite tiekėjų sąskaitas faktūras žinodami realiai į sandėlį gautus/priimtus produktus. Šis modulis pilnai integruotas su atsargų valdymo sistema;
 • Judėjimų ir transakcijas atsekamumas, - vos keliais paspaudimais sužinokite apie visas transakcijas susijusias su pasirinktu tiekėju. Jei reikia, palikite ir savo pastabą;
 • Automatiniai pirkimų pasiūlymai, - gaukite iš iš sistemos pirkimų pasiūlymus, kurie generuojami pagal atsiradusį poreikį. Pvz.:esamų atsargų MIN/MAX taisyklės, žaliavų poreikis gamyboje, pardavimo proceso eigoje;
 • Pilna sąsaja su apskaita, - kontroliuokite sąskaitas, mokėjimus, savikainas;
 • Pirkimų analizė, - analizuokite savo tiekėjų rezultatus, naudodami lanksčias ataskaitas (pristatymo uždelsimus, nuolaidas ir kt.).

Manage not only sales but also procurement processes in a modern way

Odoo Business Management System (BMS) will help you manage not only sales but also procurement processes in a modern way - from sending a request for a price, to the arrival of goods in the warehouse, to the receipt of supplier invoices.

Key Features / Capabilities:

 • Purchase Order Administration, - Create and track your purchase orders or even your colleagues' purchase orders, if necessary;
 • Procurement tenders, - Initiate a tender for multiple suppliers at once. Send a price request directly from the system. Keep and confirm the most appropriate one;
 • Control of Acceptance Process, - Accept and verify vendor invoices knowing the products actually received in the warehouse. This module is fully integrated with the inventory management system;
 • Movement and Transaction Traceability, - Find out in just a few clicks all the transactions associated with your chosen vendor. You can leave a note as well;
 • Automated Purchase Offers, - Get purchase offers from the system, which are generated on demand. Eg: Min / Max rules for existing stock, demand for raw materials in production or during the sales process;
 • Full interface with accounting, - control invoices, payments, costs;
 • Purchase Analysis, - Analyze your suppliers results with flexible reports (delivery delays, discounts, etc.).