Moderni POS sistema

Kompiuterizuotas kasos aparatas | POS sistema | Restoranams, parduotuvėms

Valdykite parduotuvės pardavimus ar restorano užsakymus su itin šiuolaikiška ir lanksčia POS sistema (Point Of Sale) - tai prekybos vietai (parduotuvei, kioskui, barui, restoranui, kavinei, valgyklai) skirtas kompiuterizuotas kasos aparatas/sistema su specializuota programine įranga, kuri integruota į Odoo.
Techninę dalį sudaro mažo galingumo kompiuteris į kurį instaliuojama fiskalinio bloko valdymo įranga, vienas arba keli ekranai, esant poreikiui, planšetė ar kitas nešiojamas įrenginys, grynųjų pinigų stalčius, svarstyklės, fiskalinių kvitų spausdintuvas, brūkšninių kodų skaitytuvai bei banko banko/nuolaidų kortelių skaitytuvai ir Odoo verslo valdymo sistema su, ko gero, vienu šiuolaikiškiausiu POS moduliu turinčiu pilną sąsają su įmonės sandėliu bei apskaita.

Pagrindinės funkcijos/galimybės:

 • Privalomos kasos funkcijos, - tai: Z, X ataskaitos, pinigų įdėjimas-išėmimas, fiskalinio kvito spausdinimas;
 • Sąskaitos-faktūros spausdinimas;
 • Nuolaidų administravimas;
 • Marketingo įrankiai, - Kuponai, lojalumo kortelės ir kt.;
 • Realaus laiko sąsaja su kitais sistemos moduliais, - atsargos, kiti prekybos taškai, el. parduotuvės, pardavimo užsakymai ir kt.;
 • Galimybė naudotis nešiojamais įrenginiais, - nuo šiol jūs "nepririšti" prie vietos ant kurios padėtas kasos aparatas! Griebkite planšetę ir pildykite kvitą prekybos salėje vaikštinėdami su klientu, arba tiesiai prie kliento stalelio restorane;
 • Patogi prekių paieška, - ieškokite produktų pagal jų pavadinimą, pavadinimo fragmentą, arba tiesiog pagal nuskenuotą brūkšninį kodą;
 • Kategorijų medis, - Naršykite tarp produktų pagal kategorijas.
 • Neribotas paralelinių sesijų kiekis, - paraleliai registruokite keletą pardavimų, sustabdydami juos ir vėliau pridėdami produktus ar apmokėjimą;
 • Kasos naudotojai, - kurkite atskirus naudotojus savo darbuotojams, atidarykite ir uždarykite kasą;
 • Pritaikyta restoranams, - naudokite restoranams pritaikytą POS sistemą. Susikurkite staliukų planą. Pateikite užsakymą virtuvei. Gaukite informaciją apie pagamintą patiekalą;
 • Galimybė dirbti nutrūkus interneto ryšiui, - naudokite kasos terminalą lokaliai net praradę interneto ryšį. Duomenys sinchronizuojami automatiškai atstačius interneto veikimą;
 • Galimybė pridėti riekiamų funkcijų, - turime kelias dešimtis naudingų papildomų modulių skirtų praplėsti POS sistemos funkcionalumą, bet, jei prireiks, sukursime specialią, skirtą jūsų veiklos ypatumams;
 • Dinaminės ataskaitos, - generuokite ir peržiūrėkite ataskaitas pačiais įvairiausiais pjūviais. Eksportuokite jas į Excel formato bylą.

A computerized cash register software for businesses such as shops, kiosks, bars, restaurants...

Manage store sales or restaurant orders with the modern and flexible POS (Point Of Sales) Point of Sales is a computerized cash register software for businesses such as shops, kiosks, bars, restaurants, cafes, canteens, etc. This software is fully integrated with Odoo.

The technical part consists of a low power PC with installation of fiscal unit control equipment, one or more screens as needed, tablet or other portable device, cash drawer, scales, fiscal receipt printer, barcode scanners and bank / discount card readers. This also includes Odoo Business Management System that has one of the most advanced POS modules with a full interface to the company’s warehouse and accounting.

Key Features / Capabilities:

 • Essential cash register functions include: Z, X reports, cash withdrawal, printing of fiscal receipt;
  Invoice printing;
 • Administration of discounts;
 • Marketing tools, - coupons, loyalty cards, etc .;
 • Real-time interface with other system modules, - stocks, other trading points, online shops, sales orders, etc .;
 • Access to multiple handheld devices, - from now on you do not have to be tied to the cash register location! Grab a tablet and fill in a receipt while walking with a customer at the mall or right at the customer's desk in the restaurant;
 • Convenient Product Search, - Search for products by their name, snippet of title, or just by scanning a barcode;
 • Category tree, - Browse products by category;
 • Unlimited Parallel Sessions, - Record multiple sales in parallel by stopping them and later adding products or payment;
  Cashier users - Create individual users for your employees, open and close cashier;
 • Restaurant-specific, - Use a restaurant-friendly POS system. Make a table plan. Place an order for the kitchen. Get information about the cooked dishes;
 • Off-line mode, - use the cash register locally even after losing internet connection. Data synchronizes automatically when the Internet is restored;
 • Possibility to add other needed features, - We have dozens of useful additional modules for extending the functionality of the POS system, but if necessary, we will create a special one for the specifics of your operation;
 • Dynamic reports, - Generate and view reports with a variety of slicers. Export them to an excel file.