Kaip apskaičiuoti verslo valdymo sistemos investicijų grąžą (ROI)?

Verslo valdymo sistemos (VVS) įsigijimas yra svarbus sprendimas bet kokio dydžio ar tipo verslui. Jis pilnai transformuoja visą įmonės veiklą bei reikalauja nemažai investicijų, ne tik finansų, bet ir laiko atžvilgiu.


Nors verslo valdymo sistemų privalumai yra daugumai gerai žinomi, jų realios, piniginės grąžos apskaičiavimas yra kiek sudėtingesnis. Tad, šiame straipsnyje aptarsime, kaip išmatuoti ERP sistemų ROI (investicijų grąžą), kad galėtumėte priimti geriau informuotą sprendimą savo verslui.  


Trumpai apie verslo valdymo sistemas


Prieš pereidami prie ROI skaičiavimų, trumpai aptarkime VVS naudą įmonėms bei jų esminį tikslą. 


ERP (Išteklių valdymo) programinė įranga pirmiausia siekia integruoti ir centralizuoti įvairias verslo funkcijas vienoje vietoje, įskaitant finansus, tiekimo grandinę, žmogiškuosius išteklius, santykių su klientais valdymą (CRM) ir kitus procesus. Taigi, ši technologija atlieka itin svarbų vaidmenį iš esmės pertvarkant organizacijos ir jos išteklių valdymą. Ji optimizuoja procesus, automatizuoja įvairias užduotis, gerina efektyvumą, siūlo realaus laiko duomenų valdymą ir dar daugiau.


Verslo valdymo sistemų pagalba, dauguma įmonių pastebi žymiai pagerėjusį produktyvumą bei sumažėjusias išlaidas (vidutiniškai 23%), ko rezultate didėja ir verslo pelningumas.


VVS įgyvendinimo ROI apskaičiavimas


Norint apskaičiuoti ROI, reikia atsižvelgti į tris pagrindinius komponentus: programinės įrangos įsigijimo išlaidas, apčiuopiamas ir neapčiuopiamas įsigytos sistemos grąžas arba naudas. Žemiau paaiškinsime kiekvieną iš jų:


Verslo valdymo sistemų išlaidos


Investicijų grąžai sužinoti, pirmiausia reikia apskaičiuoti pačią investiciją – t.y. Jūsų pasirinktos ERP sistemos bendrą sąmatų sumą. Tai apims keletą skirtingų, tiesioginių arba netiesioginių, išlaidų tipų.


Tiesioginės išlaidos:


 • Programinės įrangos įsigijimas - Visos išlaidos, susijusios su programinės įrangos pradiniu įsigijimu. Pvz.: prenumeratos mokesčiai kiekvienam vartotojui, licencijos mokesčiai ir kt.;
 • Konsultavimo ir įgyvendinimo paslaugos - Sistemos diegimas, duomenų migravimas, pritaikytų sprendimų kūrimas ir bet kokios kitos išlaidos, susijusios su paslaugomis, kurias Jums teikia VVS konsultantai;
 • Techninė įranga (jei taikoma) - Jei nuspręsite įsidiegti vietinę programinę įrangą, o ne debesijos pagrindu grįstą sistemą, tuomet taip pat turėsite įsigyti savo serverius ir kitą įrangą;
 • Sistemos priežiūra - Programinė įranga turi būti reguliariai prižiūrima ir atnaujinama, kas sudarys papildomų išlaidų. Tai gali būti Jūsų programuotojų darbo laikas arba metinė priežiūros sutartis su Jūsų verslo valdymo sistemos partneriais.

Netiesioginės išlaidos:


 • Sistemos mokymai - Norint pasiekti aukščiausią komandos efektyvumą ir produktyvumą su nauja sistema, įmonės dažnai įsigija papildomus sistemos mokymus; 
 • Pokyčių valdymas - Taip pat galima įtraukti bet kokias išlaidas, susijusias su organizacijos pokyčių valdymu. Pavyzdžiui, produktyvumo sumažėjimą projekto įgyvendinimo metu, apmokestiną darbuotojų laiką, praleistą sistemos apmokymuose, papildomus mokesčius už pagalbą ar konsultacijas, bandant suvaldyti pokyčius įmonėje.

Didžiąją dalį šių sąmatų galima iš anksto numatyti, tačiau turėkite omenyje, kad pradėjus projektą, gali atsirasti nuokrypių. Įmonės dažnai projekto eigoje nusprendžia įsigyti papildomų funkcijų arba susiduria su nenumatytais vidiniais iššūkiais, kurie pareikalauja papildomų išlaidų. 


Apčiuopiamos ir neapčiuopiamos VVS grąžos

 

Verslo valdymo sistemų įsigijimo išlaidų apskaičiavimas yra gana aiškus ir panašus daugumoje verslų, tačiau grąžos įvertinimas yra kur kas sudėtingesnis ir skirsis kiekvienoje įmonėje. 


ERP sistemų nauda įmonėms sukuria dvi grąžos rūšis: 1. apčiuopiamas (apskaičiuojamas pinigine verte); 2. neapčiuopiamas (sudėtinga arba neįmanoma apskaičiuoti). Abu tipai yra svarbūs ir vertingi investuojant į verslo valdymo sistemą. Pažiūrėkime, ką apima kiekvienas iš jų.


Apčiuopiamos grąžos:


 • Didesnis efektyvumas - Verslo valdymo sistemos didina bendrą įmonės efektyvumą, kas reiškia, kad Jūsų verslas sugebės pagaminti daugiau prekių / atlikti daugiau paslaugų, reikalaudamas mažiau laiko ir išteklių. Kaip tai atsispindės Jūsų gamybos išlaidose ir įmonės pelne?;
 • Geresnis duomenų valdymas - Informacijos srauto gerinimas / centralizavimas ir realaus laiko duomenų gavimas atneš naudos įvairiose verslo srityse. Pavyzdžiui, tai padės optimizuoti inventoriaus valdymą, kuris sumažins sandėliavimo išlaidas, sumažins produktų švaistymą ir leis efektyviau valdyti atsargas pagal paklausą.

  Taip pat, Jūsų pirkimų komandos gali naudoti realaus laiko duomenis siekdamos sudaryti naudingesnes (mažesnių kainų ir ilgesnių terminų) sutartis su tiekėjais ir pardavėjais. Visi šie veiksniai atneš mažesnes išlaidas ir didesnį pelningumą;
 • Sumažintos darbo išlaidos - Sujungus kelias sistemas į vieną, centralizuotą verslo valdymo programinę įrangą, galima sutaupyti nemažai IT palaikymo ir infrastruktūros išlaidų. Be to, tam tikrų procesų optimizavimas ir automatizavimas leis sumažinti bendras darbo jėgos išlaidas visuose skyriuose;
 • Pagerintas finansų valdymas - Efektyvesnis apskaitos valdymas ir kontrolė gali sumažinti buhalterijos klaidas ir padidinti biudžeto tikslumą. Apskaičiuokite santaupas, kurias atneš pilna finansų kontrolė bei sutaupomas laikas, kuris būtų praleistas užduotis atliekant rankiniu būdu arba taisant klaidas; 
 • Tiekimo grandinės matomumas - ERP sistemos supaprastinta bei optimizuoja tiekimo grandinės procesus, kas leidžia pagreitinti apyvartos laiką ir sumažinti logistikos išlaidas. Apskaičiuokite potencialų pristatymo laiko ir transportavimo išlaidų sumažėjimą;
 • Efektyvus pardavimų valdymas (CRM) - Geresnis ryšių su klientais ir užsakymų valdymas su CRM sprendimais gali padidinti pardavimus. Apskaičiuokite galimą pardavimų skaičiaus ir esamų klientų išlaikymo rodiklio augimą, remiantis galimybėmis, kurias šiuo metu prarandate dėl prasto / lėto klientų aptarnavimo.

Visos šios ir bet kokios kitos grąžos, specifinės Jūsų verslui / pramonei, gali būti apytiksliai apskaičiuotos ir įvertintos pinigine verte, naudojantis istoriniais įmonės duomenimis.


Neapčiuopiamos grąžos


Neapčiuopiamieji verslo valdymo sistemų privalumai yra tai, kur ROI apskaičiavimai tampa daug sudėtingesni, kadangi jiems ne visada įmanoma priskirti piniginę vertę. Tai paprastai yra sumažintos išlaidos arba įgytas pelnas, kuris nėra akivaizdus arba nesikartoja reguliariai. Štai keletas pavyzdžių: 


 • Pagerėjęs klientų pasitenkinimas - Verslo valdymo programinė įranga padeda gerinti klientų patirtį per greitesnį užsakymų valdymą ir klientų aptarnavimą. Tai gali padidinti pakartotinius pirkimus ir klientų lojalumą, kas tiesiogiai paveiks Jūsų pelną;
 • Laimingesni darbuotojai - Procesų supaprastinimas, vidinės komunikacijos gerinimas ir geresnis žmogiškųjų išteklių valdymas sukurs laimingesnę darbuotojų komandą. Tai padidins Jūsų personalo produktyvumą (greitesnis projektų atlikimas) ir darbuotojų išlaikymo rodiklius (mažesnės naujų darbuotojų paieškos iš mokymų išlaidos);
 • Reglamento laikymasis - ERP sistemos padeda užtikrinti, kad įmonė laikytųsi jai aktualių reglamentų ir saugos taisyklių, taip mažinant įvairias rizikas. Tai gali padėti išvengti baudų arba įmonės reputacijos praradimo;
 • Mažesnė klaidų tikimybė - Verslo valdymo sistemos automatizuoja ir optimizuoja procesus, mažindamos žmogiškųjų klaidų tikimybę. Tai gali sumažinti potencialias išlaidas, susijusias su klaidomis, pagerinti organizacinį efektyvumą ir padidinti teikiamų ataskaitų patikimumą / tikslumą; 
 • Informuoti sprendimai - VVS teikia itin tikslias, realaus laiko įžvalgas sprendimų priėmėjams, apie įvairias įmonės sritis. Tai kuria vertę, kadangi leidžia priimti geriau informuotus strateginius sprendimus, pvz., apie bendrųjų išlaidų mažinimą arba naujas investicijas.

  Be to, realaus laiko įžvalgos leidžia įmonėms greičiau prisitaikyti ir reaguoti į rinkos tendencijas ar pokyčius, pristatydamos naujus produktus ar paslaugas laiku ir galimai išplėsdamos savo klientų ratą.

Investicijų grąžos (ROI) formulė


Jei sėkmingai apskaičiavote apytikslias VVS įgyvendinimo ir naudos sąmatas, viso projekto investicijos grąžą galite apskaičiuoti su žemiau pateikta ROI formule:


Investicijų grąža = (Neto Grąža ÷ Pilna VVS Sąmata) x 100


Neto Grąža: Tai bendras investicijos pelnas (nauda) atėmus investicijos išlaidas. Jam pasirinkite tam tikrą laikotarpį / metų skaičių.


Pilna VVS Sąmata:
Bendros ERP programinės įrangos įgyvendinimo išlaidos (investicija).


ROI formulė matuoja investicijos grąžos procentą lyginant su jos išlaidomis. Kuo aukštesnis Jūsų ROI, tuo pelningesnė investicija.


Pavyzdžiui, jei bendros verslo valdymo sistemos įgyvendinimo išlaidos sudaro €65,000, o potenciali grąža per 3 metus yra €120,000, tuomet šiame scenarijuje ROI = ((120,000 - 65,000) / 65,000)) × 100 = 84.6%.


Lūžio taško formulė


Kita naudinga formulė, priimant sprendimą apie verslo valdymo sistemos įsigijimą, yra lūžio taško apskaičiavimas. Jis leidžia įvertinti, per kiek metų Jūsų verslas pradės matyti grąžą po sistemos įgyvendinimo arba, kitais žodžiais, kiek laiko užtruks, kol ši investicija įmonei atsipirks. Bet kokia grąža, gauta po lūžio taško, įmonei bus pelninga.

 
Lūžio taškas = Pilna VVS Sąmata ÷ Metinė Neto Grąža


Metinė Neto Grąža:
Tai finansinės naudos, kurias verslo valdymo sistema suteiks kiekvienais metais, atėmus besitęsiančias jos metines išlaidas (priežiūros išlaidas, prenumeratos mokesčius ir t.t.).


Pavyzdžiui, jei įmonės bendros VVS išlaidos sudaro €65,000, metinė grąža yra €30,000, o metinės VVS išlaidos yra €4000, tuomet įmonė pasieks lūžio tašką po 2.5 metų (Lūžio taškas = 65,000 / (30,000 - 4000) = 2.5).


Trumpalaikiai ir ilgalaikiai investicijos aspektai


Vertinant verslo valdymo sistemos diegimo investicijų grąžą, labai svarbu atskirti trumpalaikius ir ilgalaikius aspektus. Trumpalaikėje perspektyvoje, investicijų grąža yra dažnai vertinama pagal tiesioginį veiklos efektyvumo pagerėjimą, pavyzdžiui, trumpesnį procesų apdorojimo laiką arba mažesnį klaidų skaičių. Šios naudos, nors ir reikšmingos, neatskleidžia pilno sistemos potencialo. 


Ilgalaikė investicijų grąža, kurią ir padeda suprasti ROI apskaičiavimai, yra daug platesnė ir apima ilgalaikius strateginius privalumus, pavyzdžiui, geresnį sprendimų priėmimą ir verslo plėtros galimybes. Ilgainiui, verslo valdymo sistema leidžia priimti inovatyvius sprendimus bei gali atverti galimybių naujoms rinkoms, o tai yra neatsiejama ilgalaikio pelningumo ir sėkmės dalis.


Taigi, nors trumpalaikė grąža parodo tiesioginį efektyvumo padidėjimą įmonėje, ilgalaikė investicijų grąža (ROI) yra daug išsamesnis rodiklis, atspindintis ERP sistemų vaidmenį skatinant verslo augimą.


Turite klausimų? Mūsų Odoo konsultantai gali padėti!


Via laurea yra auksiniai Odoo partneriai, turintys daugiau nei 10 metų patirties su šios verslo valdymo sistemos įgyvendinimo projektais. Mes vertiname skaidrumą ir sąžiningumą, tad padėsime priimti geriausią sprendimą Jūsų įmonei (t.y. Jeigu Odoo sistema šiuo metu nėra tinkamas sprendimas Jūsų verslui, mes Jums tai pasakysime).


Registruokitės nemokamai pirmai konsultacijai su vienu iš mūsų patyrusių Odoo ekspertų ir aptarkime Jūsų individualius verslo poreikius:


Registruotis Konsultacijai
Share this post